MyPortal™ er bedriftens GDPR forsikring

MyPortal™ Hjelper ditt foretak med å efterleve personvernet i GDPR regel 20, vedlegg 63, om rett til innsyn.

Innsynsregelen forlanger at dataobjektet (din kunde) har elektronisk tilgang til sin personlig informasjon og informasjon knyttet til sin person.

Vi gir din kunde sikker tilgang til sin informasjon ved tidspunktet det kreves uten å kompomittere andre kunder. MyPortal™ benyttes f.eks på militært, helse, offshore, utdannings og hedgefunds nivå.

Kontakt oss

MyJournal™ for helse sektoren  gjør det mulig, for deg som pasient, å ta med deg journalen din til alle behandlere i verden.

MyPortal™ sitt søstersystem MyJournal™er ikke bare et journalsystem, men en totalløsning for hele klinikk og pasient. Vi har implementert HELFO refusjonstøtte, e-Resept mot apotekene, regnskap, budsjett, innkjøp, GDPR, tutorials, SMT-listen, CRM, Snowmed-CT diagnoser etc. Vi har total helseplattform løsninger til helsesektorene i Nordiske land, Europa, Russland, Afrika, USA & Midtøsten.
Kontakt oss
Privatperson

Se din personlig informasjon her

Person login
Privatperson

Fagperson

Kontroller login

Dine personopplysninger og GDPR

Vet du at du har krav i følge GDPR å få tilgang til din egen journal elektronisk? både lege, tannlege fysio mm? vi imøtekommer GDPR og presenterer data til pasienten via pasienten sin egen helseprofil som inneholder all informasjon fra alle helsebehandlere samlet i ett.
Mer om GDPR

Pandemi og epidemi overvåkning

En innsynsplattform tar alle diagnoser på en pasient innen alle helseretninger.  For å få det til kan man ikke skille mellom behandler og pasient, men systemet må speile verden og la tilgangskontroll gjennomsyre alt. Pasienter, diagnoser, behandlinger, behandlere, produkter, journallinjer etc. MyJournal er laget for å takle både nasjonale og internasjonale helseorganisasjoner. Vi trenger ressurser for å håndtere globale datamengder. Og vi trenger din støtte som pasient.

Vi tror alle helseforetak må gi journalen tilbake til pasienten selv om det allerede er lovpålagt av GDPR. Vi klarer det bare hvis vi er mange nok. Vi ønsker å hjelpe myndighetene med å få kontroll over Coronaepidemien ved å samle Norge i én helseplattform, på tvers av helsefag. Registrer deg og send inn egenmelding. Ingen persondata deles, du behøver ikke laste ned apper og du får full kontroll på egen helseprofil der dine leger, tannlege, psykolog osv bidrar.

MyJournal er løsningen helseforetakene ikke vil lage, de holder pasientregistrene sine hver for seg og det setter landet i fare under pandemier. Hjelp oss å gi journalen tilbake til pasientene i ett kartotek. Bare med full oversikt kan FHI - Folkehelseinstituttet kontrollere smitten.
Finn ut mer

Flytt bedriften over på sky med myPortal™

myPortal er også helsebedriftenes go-to hverdag. Flytt 100% av journalsystemet over på sky. Vi har samlet pasientens helse på èn plattform. Pasienten kommer til deg og du bidrar på hans profil.

La pasienten slippe å ha en ny saksmappe for hver klinikk som besøkes. En eneste pasientprofil sikrer rett diagnose og gir pasienten trygghet ved din bedrift. Tidlig etablerte bedrifter i skyen har selvsagt en markedsfordel. Kjeder er en selvfølge på sky, men også små enkeltstående klinikker står sterkere når flere og flere pasienter henvises inne på plattformen.
Kom på sky nå
Privat
Offentlig
Helse og omsorg
Offshore
Utdanning
Transport
Militær
Bank
CRM
Klinikk
Fakturering
Laboratorie
Røntgen
Pandemi og epidemi
Ny brukerkonto
Levér egenmelding
Person login
Behandler login
Svensk inloggning
تسجيل دخول عربي
Арабский логин
Bedrifts login
GDPR hva er det
GDPR ved oppkjøp
Ny brukerkonto
Levér egenmelding
Pasient login
Behandler login
Klinikk login
GDPR
GDPR ved oppkjøp
Journalsystemer
Fastlege
Tannlege
Fysioterapeut
Estetikk
Osteopat
Homeopat
Massasjeterapeut
Omsorg
Ny brukerkonto
Levér egenmelding
Pasient login
Behandler login
Klinikk login
GDPR
GDPR ved oppkjøp
Journalsystemer
Fastlege
Tannlege
Fysioterapeut
Estetikk
Osteopat
Homeopat
Massasjeterapeut
Omsorg